Heures d’ouverture

Lundi – Dimanche: 6 h – 22 h

Lundi – Mercredi: 11 h – 23 h
Jeudi- Vendredi: 11 h – 1 h
Samedi: 9 h – 1 h
Dimanche: 9 h – 23 h

Lundi – Mercredi: 11 h – 23 h

Jeudi – Vendredi: 11 h – 1 h

Samedi: 9 h – 1 h

Dimanche: 9 h – 23 h

Dimanche – Mercredi: 6 h – 23 h

Jeudi – Samedi: 6 h – 1 h

Venez nous voir